АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА, Бюро за патенти, марки и дизайн предлага широка гама услуги в областта на Интелектуалната собственост, обхващащи защитата на патенти, полезни модели, марки, дизайни и съпътстващите ги дейности.

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на Република България, Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и Световната организация за интелектуална собственост в процедурите по придобиване и защита на права върху интелектуална собственост в България и чужбина.

Ние гарантираме на нашите клиенти качествени професионални услуги, отговарящи на техните нужди във всички области на Интелектуалната собственост.

Моля, запознайте се с нашата страница за да получите повече информация за нас и нашата дейност и за това как ние бихме могли да бъдем полезни за вашия бизнес.