МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ

Под международна регистрация на дизайн се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба.

С подаване само на една заявка може да се направи регистрация във всички страни, членки на Спогодбата, които към момента са над 50.

Международна регистрация на дизайн, в която е посочена Република България, има същото действие, както ако този дизайн е бил директно заявен и регистриран в Република България, считано от датата на международната регистрация.