МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ ПО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ

Договорът за патентно коопериране (PCT) е в сила от 1978 г. и в него членуват над 100 страни. PCT дава възможност да се търси закрила на дадено изобретение във всяка от страните – членки на PCT чрез подаване само на една „международна” заявка.

За откриване на национална фаза в България, заявителят трябва да подаде международната заявка в Българското Патентното ведомство в срок от тридесет и един месеца от датата на приоритета.